TUYỂN DỤNG

ỨNG TUYỂN NGAY !

Full Time
NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

Phát triển Đối tác bán hàng mới trong địa bàn Khánh Hoà thông qua tìm kiếm, tư vấn trực tiếp, hoặc các hoạt động khác mà Nhân viên phát triển thị trường tự triển khai linh hoạt.

Full Time
NHÂN VIÊN MARKETING

Thực hiện các công việc marketing online (công việc chính); – Viết bài/phỏng vấn, thiết kế website, xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty

Full Time
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Theo dõi, phân bổ và hạch toán các chứng từ: Thu, chi, nhập, xuất, Ngân hàng, Thuế, bảo hiểm, hoá đơn tài chính…

Full Time
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Thực hiện các hồ sơ, chế độ cho nhân viên, đề xuất và thực hiện các quy định về lương thưởng và chế độ phúc lợi khác.

GIA NHẬP TEAM CHÚNG TÔI !!
FORM ỨNG TUYỂN